Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Julkisivupuhdistus Oy
Tomi Vaalivuori
Asikkalantie 325, 16800 HÄMEENKOSKI

tomppa@julkisivupuhdistus.fi
puh:+358 40 097 3560

Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

Julkisivupuhdistus Oy:n  markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Julkisivupuhdistus Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Julkisivupuhdistus Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Julkisivupuhdistus Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakastietojärjestelmistä sekä yleisesti internetissä saatavilla olevista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Julkisivupuhdistus Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu salasanalla ja palomuurilla.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tietosuojavuodot

Julkisivupuhdistus Oy on tietovuotojen varalta velvollinen ottamaan yhteyttä tietoturvaviranomaiseen 72h kuluessa vuodosta.